Okrogla miza

Okrogla miza: RAZVOJ DIGITALNIH VEŠČIN IN KOMPETENC

Torek, 19.10, 16:00-17:30Digitalizacija posega v vse sfere našega življenja, posebej pomembno vlogo pa igra pri zagonu gospodarstva in življenja nasploh po pandemiji COVID-19. Vendar pa digitalizacija ne bo prinesla pričakovanih dobrobiti, če prebivalstvo ne bo digitalno kompetentno. Digitalne kompetence in veščine so torej potreben predpogoj za uspešno delo, izobraževanje in aktivno participacijo v družbi. Na okrogli mizi bomo zato med drugim razpravljali o naslednjih vprašanjih: 

  • Kakšno je stanje digitalizacije v Sloveniji?
  • Kako pomembne so digitalne kompetence za uspešno implementacijo digitalizacije?
  • Kako se v zadnjih letih spreminjajo digitalne veščine in kompetence in koliko je k tem spremembam doprinesla digitalizacija?
  • Kakšno je realno stanje digitalnih veščin in kompetenc prebivalcev Republike Slovenije?
  • V kolikšni meri bomo uresničili Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki predvideva digitalno preobrazbo gospodarstva, javnega sektorja in javne uprave?
  • Kako pomembne so dobro razvite digitalne kompetence in veščine zaposlenih v sodobnih podjetjih?
  • Kako uporabnike primerno ozavestiti in usposobiti za učinkovito uporabo tehnologije ter kako načrtno in sistemsko izboljšati digitalne kompetence prebivalstva?
  • Kako uvedba Evropskega računalniškega certifikata (ECDL) pripomore k dvigu digitalnih kompetenc uporabnikov in kako bi lahko certifikat enostavno in učinkovito uvedli v prakso?
  • Kaj se lahko naučimo iz dobrih praks izboljšanja digitalnih kompetenc prebivalcev v drugih, razvitejših državah?


Na okrogli mizi bomo gostili naslednje paneliste:


Ronald Bieber je generalni sekretar Austrian Computer Society (OCG). Študiral je tehnično fiziko na Tehnični univerzi na Dunaju, doktoriral pa je na enem od raziskovalnih centrov Evropske unije v Belgiji. Po nekaj letih dela v znanosti (na področju eksperimentalne jedrske fizike) se je pričel ukvarjati z vodenjem projektov. Med drugim je vodil tudi nemško ekipo, ki je sodelovala pri projektu Herschel, ki je predstavljal eno izmed temeljnih misij Evropske vesoljske agencije. Izkušnje z vodenjem projektov na področjih telekomunikacije in zunanjega izvajanja IT (predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi) je pridobil v podjetju Siemens. Poleg strokovnega udejstvovanja v OCG in fundaciji Evropsko računalniško spričevalo, predava na Applied University of Krems ter University of Tourism v Bakuju. V prostem času rad teče (pol)maratone.
Igor Zorko je priznani poslovni strokovnjak in govornik na različnih dogodkih v zvezi z digitalno transformacijo, industrijo 4.0 in digitalizacijo podjetij (eArchiving, eInvoicing, elektronska izmenjava podatkov - EDI, …) tako v smislu spodbujanja digitalnih sprememb kot tudi poklicnega predavatelja. Igor je že sedem let dejaven član Gospodarske zbornice Slovenije, promovira in zastopa slovenski IKT sektor, aktivno si prizadeva za digitalizacijo v Sloveniji, poslovno digitalizacijo in je pobudnik za nacionalno digitalno koalicijo – digitalna.si. Je aktivni član v združenjih, kot so Slovenski nacionalni forum za eRačun, v delovni skupini eSlog, pobuda za prihodnost regije Zahodnega Balkana in drugi. V svoji 20 letni karieri v ZZI je pridobil veliko izkušenj na področju razvoja poslovnih rešitev, interoperabilnosti, e-poslovanja, digitalizacije in standardizacije eposlovanja.Gašper Bizjak je direktor podjetja Bplanet d.o.o. V svoji karieri je uspešno zaključil več kot 160 projektov s področja informatike, od majhnih spletnih mest do globalnih platform. Kot član upravnega odbora je bil vključen v 4 evropske projekte, ki so jih sestavljali različni konzorciji partnerjev z univerz, občin, služb za nujne primere in zasebnih podjetij. Trenutno dela na področju razvoja družbenih omrežij za Afriko ter na programski rešitvi za obvladovanje izrednih razmer za slovenske gasilce in Ministrstvo za obrambo RS.Slavko Žitnik je docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z analizo podatkov, predvsem usmerjeno v obdelavo naravnega jezika in poučuje predmete iz področij podatkovnih ved, ekstrakcije podatkov iz spleta in podatkovnih baz. Sodeloval je že na več deset projektih s partnerji iz gospodarstva in javne uprave v Sloveniji in širše. Raziskovalno sodeluje s partnerji iz Univerze v Južni Floridi, Univerze na Harvardu, Univerze v Beogradu in Univerze v Parizu - Sorbonné 1. Je urednik Uporabne informatike in njegova bibliografija šteje že več kot 50 znanstvenih objav.Srebrni sponzorji
NIL
Bronasti sponzorji
3gen Hewlett Packard Enterprise, Selectium Marand SRC
Partner
Z nami sodelujejo
Delavnice
Odkrivanje znanj iz podatkov - Orange Uporaba superračunalnikov
razvoj rešitve bplanet d.o.o.